ازدواج کردم دوری از خانواده به شدت اذییتم میکنه

پرسش

شش ماهی هست که ازدواج کردم دوری از خانواده به شدت اذییتم میکنه و مجبورم برم خانه پدرم تا حدی که برگشتن به خانه خودم باعث استرس و دلسردی شده چه کار کنم؟

0
ناشناس 1 سال 1399/2/23 20:21:11 0 پاسخ ها 206 نمایش

پاسخی دهید