از مدرسه متنفرم از معلما و حتی دوستای مدرسم چون …

پرسش

از مدرسه متنفرم از معلما و حتی دوستای مدرسم چون مدرسه رو به یادم میارن. وقتی میرسم خونه تکالیفم رو انجام نمیدم و همین باعث میشه روزای بعد برام سخت تر بشه ولی نمیتونم خودمو راضی به انجامشون کنم.نمراتم به جز نمرات درسای تخصصیم همه عالین.سال آخرم ولی همین زمان باقیمونده هم. خیلی خیلی افسردم کرده.شبا دیر میخوابم تا وقت بیشتری دور از مدرسه باشم.معلما هم از غیبتام و بعضیاشون از نمراتم شاکین. روزای زیادی رو غیبت کردم. دلم میخواد هرروز گریه کنم.نمیخوام برم مدرسه چون احساس میکنم هرروز بیشتر و بیشتر از خودم و همه چی متنفر میشم. منو شدیدا افسرده کرده و کسی درک نمیکنه

0
ناشناس 3 سال 1398/11/25 22:16:29 0 پاسخ ها 317 نمایش

پاسخی دهید