از چه روشی به پدرم بگویم مادرش فوت کرده تا اتفاقی براش نیوفته؟

پرسش

سلامم

من پدرم در زندان هستش و قرار است که تا هفته ی دیگه بعد از ۷ ماه ازاد بشه

ولی ۲ روز پیش مادر بزرگم فوت کرد

میخواستم‌ بدونم‌از چه روشی به پدرم بگویم تا اتفاقی براش نیوفته؟

0
ناشناس 9 ماه 0 پاسخ ها 98 نمایش

پاسخی دهید