اون اوایل ازدواج بمن ایمان داشت ولی الان بشدت مشکوکه ولی میدونم دوستم داره

پرسش

من نمیخوام زندگیم ازهم بپاشه ازوقتی ازدواج کردم حتی۱پیامک یاتماس باجنس مخالف نداشتم چه برسه خیانت کرده باشم.مشکلم صداقت زیادیم بوده که بیشتر احمقیه تاصداقت.من نبایدهمه چیزوبهش میگفتم.حتی چیزایی که مصرف میکردم هم بهش گفتم وبخاطرزندگیم کنارگذاشتم که البته چیزسنگینی نبود وبراحتی گذاشتم کنار ولی اون هیچی روباورنمیکنه.اون اوایل ازدواج بمن ایمان داشت ولی الان بشدت مشکوکه ولی میدونم دوستم داره ونمیتونه تحمل کنه که منوپیش کس دیگه حس کنه.ولی متاسفانه کاملادراشتباهه ومن قدرت اینوندارم بهش بفهمونم.کمکم کنید.بخاطرپسرم…

0
ایمان شاروبندی 3 سال 1398/11/30 11:36:42 0 پاسخ ها 296 نمایش

پاسخی دهید