اگر بعد از چند جلسه صحبت با خواستگار بعد از حضورشان در منزل…

پرسش

با سلام اگر بعد از چند جلسه صحبت با خواستگار بعد از حضورشان در منزل برای اولین بار بدون دلیل منصرف شدند آیا پیگیری از طرف دختر درست است یا خیر

0
Md 3 سال 1398/12/10 18:53:25 0 پاسخ ها 230 نمایش

پاسخی دهید