شوهرم بادوست دوران دبستان وراهنمایی من درارتباطه(تلفنی وپیامکی وچت ) …

پرسش

باسلام،خواهرم 2ساله که ازدواج کرده ویه دختر داره مدتی هست باشوهرش به مشکل برخورده ازموضوعی ناراحته اجازه بدین قضیه رواززبون خواهرم بهتون بگم: شوهرم بادوست دوران دبستان وراهنمایی من درارتباطه(تلفنی وپیامکی وچت )بدون اینکه حتی یکباراونو دیده باشه!این دوستم قبلا بامن درارتباط بود اما کم کم تماس هاش باشوهرم شروع شد و میگفت که میخواد ازشوهرش طلاق بگیره قبلا به صورت علنی باهم حرف میزدن ومن خیلی حساسیت نشون نمیدادم اما مدتی بعد کم کم چت وتماس های مخفیانه شروع شداوایل به روش نمی اوردم اما صبرم حدی داره وقتی به شوهرم جریان روگفتم شروع به توجیه کرد که مث خواهرمه اماازاون روز گوشیش روقفل کرد وحتی شماره دوستم رو ازتوگوشیم پاک کرد که بهش زنگ نزنم ،تا اینجاحرف های خواهرم بوداین رشته سردرازداردولی سعی کردم خلاصش کنم!! واقعا به خاطر زندگیشون ناراحتم لطفاراهنمایی کنید

0
فاطمه 5667 3 سال 1398/11/6 2:27:27 0 پاسخ ها 161 نمایش

پاسخی دهید