منو ازخونه بیرون کرد

پرسش

باعرض سلام وخسته نباشی خانومی هستم ۳۴ ساله صاحب یه پسره ۳ ساله بارداربودم بچه شش ماهه ام سقط شدم شوهرم منوازخونه بیرون کردولی من بخاطرپسرم نرفتم اصلابهم اهمیت نمیده خواهرش که مریض شده بودحالشم خوب بودولی زهمینجا سرکارش نرفت رفت پیشش ولی من که زنشم میبینه حالم خوب نیس ولی بازم بهم اهمیت نمیده باوجوداینکه ازلحاظ روحی بخاطدسقط بچه ام خوب نبودم ولی منو ازخونه بیرون کردخیلی بهم ریخته ام احساس میکنم افسرده شدم توروخداشمابگین چیکارکنم همیشه هم بهش گفتم همینجوری که به خواهروپدرومادرت اهمیت میدی به منم بده ولی انگارن انگاریه حرفهایی میزنه که بیشترداغون میشم شمابگین بااین مردمن چه کنم

0
3421888280 3 سال 1398/12/16 21:22:01 0 پاسخ ها 122 نمایش

پاسخی دهید