با سلام.من به شوهرم شک کردم و صبط صدا رو باز کردم گذاشتم خونه رفتم بیر

پرسش

با سلام.من به شوهرم شک کردم و صبط صدا رو باز کردم گذاشتم خونه رفتم بیرون اومدم گوش کردم یکی زنگ زده بود اولش احوالپرسی هاکودکانه کرده بود بعد هم در مورد بورس صحبت کرده بود تو احوال پرسیش فدات شم اینا بود.من شک کردم گریه کردم بهش گفتم من به تو شک کردم صدات رو صبط کردم و پیشش باز کردم گفتم این کی بود البته قبل باز کردن گوشیش رو داد بهم نگاه کردم اون شماره رو حذف کرده بود تو اون ساعت بعد از شنیدن صدا گفت به تو ربط نداره برو اقدام کن بعد من احساس کردم اون مکالمه اولش نوشون بود ادامش برادرش بوده انگار اشتباه کردم و صمنا ولی اون شماره رو حذف کرده بود بقیه شماره ها تو اون روز مونده بود حالا با من قهره چیکار کنم

0
نوروزی 3 سال 1399/5/9 11:50:19 0 پاسخ ها 103 نمایش

پاسخی دهید