با سلام من حدود ۳ سال با پسر عموم نامزد بودیم و یک سال هس ک عقد کردیم

پرسش

با سلام من حدود ۳ سال با پسر عموم نامزد بودیم و یک سال هس ک عقد کردیم دو خانواده خیلی باهم خوب بودند تا این که یک روز نامزدم ار باغ پرتغال آورد و خوب نبود و مادرم آنها را پس داد و شروع قهر دو خانواده شد و او دیگر به خانه ما نیامد منم هم به خانه آنها نرفتم وقرارهایمان در بیرون بود روز مادر به مادرش پیام دادم حتی پیام را نگاه نکرد از این موضوع بشدت ناراحت شدم و دیگر به پیام های نامزدم هم جواب ندادم نمیدونم چیکار کنم

0
ناشناس 3 سال 1398/12/1 17:21:30 0 پاسخ ها 198 نمایش

پاسخی دهید