با چه روشی اونو به محبت وادار کنم میدونم مردا همشون سردن تو ابراز علاقه کردن

پرسش

سلام.من سه ساله ونیمه که ازدواج کردم به صورت سنتی. و دوفرزدداریم.شوهرم اصلاابرازعلاقه بلدنیست ومحبت نمینه بهم.هرچی هم من بهش میگم فلان کارت منو خوشحال میکنه یانیازدارم بهم بگی دوست دارم نمیگه حتی بهش میگم بیاپیشم بشین الان نیازدارم پیشم بشینی اصلا سرجاش تکون نمیخوره و بی محل میکنه  توخونه اصلا حرف نمیزنه تامن باهاش حرف نزنم.ازصبح میره سرکارتاعصرنه زنگی نه پیامی نمیده وقتی خونه ست هم مدام یامیره پیش دوستاش یاسرش توگوشیه بازی میکنه شباهم زودمیخوابه..من بهش ابرازعلاقه میکنم ولی اون اصلاا خیلی ناراحتم ودلسردشدم ازش هرچی باهاش صحبت میکنم انگارنه انگار

چیکارکنم  باچه روشی اونو به محبت وادار کنم .میدونم مرداهمشون سردن توابرازعلاقه کردن امامن نمخوام اینجوربمونه تحمل زندگی اینطوری روندارم.بایدچیکارکنم

0
ناشناس 3 سال 1399/2/13 19:07:29 0 پاسخ ها 179 نمایش

پاسخی دهید