بسیار احساساتی هستم و با کوچترین محبتی به شدت وابسته به شخص می شم

پرسش

بسیار احساساتی هستم و با کوچترین محبتی به شدت وابسته به شخص میشم و بهش علاقه مند میشم و ذهنم درگیر طرف میشه همه اینهایی که گفتم دررابطه با جنس موافق خودم یعنی خانم هستش

0
Zizi 4 ماه 0 پاسخ ها 76 نمایش

پاسخی دهید