به خاطر افسردگی زایمان با پسرم بد رفتار میکنم

پرسش

سلام.بخاطر افسردگی زایمان با پسرم که 21ماهش است بعضی اوقات به شدددت بد رفتار میکنم.داد زدن و ناسزاگویی و بعدش به شدت اشک میریزم از عذاب وجدان.گاهی اوقات دوس دارم توانشو میداشتم و خودم میکشتم تا پسرم از دست من راحت بشه.پنج روز خوبم به روز افتضاحم و این چرخه 21ماهه ادامه  داره من ایمیلی که آدزس دادم باز نمیشه.کجا بهم پاسخ میدید؟.چه کنم کمکم کنید

0
ناشناس 3 سال 1398/12/12 23:59:59 0 پاسخ ها 136 نمایش

پاسخی دهید