خانمم خیلی بحرف خانواده اش گوش می‌دهد و اصلا بحرفای من توجه ندارد

پرسش

سلام دو هفته است خانم از خونه باباش بر نمیگرد خانمم خیلی بحرف خانواده اش گوش می‌دهد و اصلا بحرفای من توجه ندارد مدرکش هم لیسانس حوزوی اما خانواده مذهبی نیستند به اصرار من حوزه رفت

خانمم من پاشو بیا سر زندگیمون پا به بخت و آینده بچه نزن بچه را دو شقه نکن و بحرف زن داداشت گوش نده هفته یک روز بچه را می‌تواند ببرد
اینکار بچه را نابود میکند ببین خودت طاقت اینکه یک روز ببرمش را نداری میگی نه پس خواهشاً دست از حرفهای آنها بردار خدا و امام زمان شاهد که چند ماه فقط هی در گوشت میخواند فلانی طلاق گرفته چقدر خوشه و زهراتون می‌گفت فلانی یک خرج برا خودش و ماهی یک و خرده هزینه برا بچه و…..
حالا دیدی چرا آن موقع ( از آذر تا عید) تو حرفاتون میگفتم بس کنید این حرفا زندگی یکی که حساس بخانوادش را خراب میکند حالا رسیدی بحرفم تو یک هفته پیش فهرست بخاطر چرا تولد علی خراب شد و یک هفته است مشکلت دولت آباد و یک خانه نزدیک مامانت شده و میگی اگه آمدیم اینجا و دوباره نتونستیم باهمم زندگی کنیم
باید طلاقم بدی من چیکار کنم. خانوادم چند بار رفتند بیارندش اما نیامدده

0
ناشناس 3 سال 1399/2/14 8:33:29 0 پاسخ ها 168 نمایش

پاسخی دهید