میترسم بعد از چندسال زندگی شوهرآیندم به فکر صیغه یاازدواج دوم بیفتد

پرسش

دختری 21 ساله ودر شرف ازدواج هستم .به خاستگارم علاقه دارم اما فکر اینکه بعد از چندسال زندگی شوهرآیندم به فکر صیغه یاازدواج دوم بیفتد باعث دلگیری من شده طوری که زندگی مجردی رابهتر از دلشکستگی دانسته واز ازدواج امتناع می کنم.همواره درتصوراتم شوهرم را بازن دیگری می بینم در حالی که اصلا از این موضوع ابراز تاسف نمی کند وآن را حق شرعی خود می داند ومن مدام برای گرفتن طلاق به دادگاه می روم وحتی حضانت بچه ها به او داده شده ومن بایدازآن هاجداشوم.بااین احساساتم چگونه کنار بیام؟

0
نرگس 3 سال 1399/2/9 14:29:26 0 پاسخ ها 116 نمایش

پاسخی دهید