دختر بنده یک خواستگار دار د که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و شغل مناسب

پرسش

دختر بنده یک خواستگار دار د که دارای مدرک فوق لیسانس بوده و شغل مناسب و وضعیت خانوادگی و اخلاقی خوبی دارد اما سربازی نرفته و نمیخواهد برود . آیا این مهم در آینده میتواند در زندگش مشترک مشکل زا باشد .
با تشکر

0
ali hosseini 9 ماه 0 پاسخ ها 67 نمایش

پاسخی دهید