دختر من 26 ساله است و به شدت در مورد بدن خود دچار توهم است و روحیه پرخ

پرسش

دختر من 26 ساله است و به شدت در مورد بدن خود دچار توهم است و روحیه پرخاشگرانه و توهین امیز دارد.
به شدت با اطرافیان خود دارای مشکل است. به تصور او هر فرد از اعضای خانواده باید کاملا تحت نظر و در اراده او باشند. ساعتهای متمادی وقت خود و دیگران را به بحث در مورد ظاهر خود درگیر میکند. در آخر هم به جنگ و جدل و توهین و فحاشی ختم میی شود. بارها پیشنهاد داده ام به روانشناس مراجعه کند. حاضر نیست چون فکر میکند فایده ای ندارد چرا که توصیه های روانشناس کمکی در جهت عوض کردن شرایط ندارد. حرف اخر اینکه انتظار دارد همه خود را بر اساس خواسته های او باید اصلاح نمایند.

لطفا راهنمایی بفرمایید.

0
ناشناس 3 سال 1398/10/11 18:40:01 0 پاسخ ها 105 نمایش

پاسخی دهید