دختر ۱۳ ساله ای دارم که محو دنیای مجازی شده ، تازگی متوجه شدم دوستی دا

پرسش

دختر ۱۳ ساله ای دارم که محو دنیای مجازی شده ، تازگی متوجه شدم دوستی داره که متاسفانه نمیدونم چه جنسیتی داره بدتر اینکهدحرفهای رکیک جنسی هم میزنه . نمیدونم چطور بهش بفهمونم که کارش اشتباهه ؟

0
ناشناس 3 سال 1399/9/9 18:46:41 0 پاسخ ها 43 نمایش

پاسخی دهید