دلمون خوش نیست به این وصلت از اونور خواهرمو  نمیدونیم چجوری قانع کنیم

پرسش

با سلام

خواهرم ی خواستگار داره ..۶ ماهه باهم هستن .. پسر سطح سوادش پایینتر از خواهرمه.البته زیاد مهم نیس . منظورم بیشتر تفاوت هاست .

پسر خیلی برخورد قشنگی تو جلسه خواستگاری نداشت . بحث شیربها شد ..گفت من نمیتونم بدم ..سر مهریه ک ۱۱۰ پیشنهاد ما بود هی چونه میزدن.بزرگترا قبول کردن ..خودش قبول نمیکرد. انگار تو بنگاه نشسته ..یا ازش سوال میپرسیدیم ک میخوای کجا زندگی کنید با حالتی عصبی ب خواهرم نگاه میکرد میگفت مگه  باهم صحبت نکردیم ما.دو سه بار این قضیه تکرار شد .اصلا حرمت جمع نگه نمیداشت و نجابت از خودش نشون نداد. اصلا رفتارای قشنگی نداشت .و کلا سطح خوانوادش با ما خیلی فرق داشت .. مادرم صحبت میکرد کل ۶ نفر تو اونجا اصلا گوش نمیدادن ب حرفای مادرم..ی اوضاعی

تو اون جلسه همه ب این نتیجه رسیدن ک عصبیه و خسیس هست

ولی خواهرم قبول نمیکنه  . میگه شما اشتباه میکنید . ۶ ماه باهم تو رابطه بودن سر مهریه ب توافق نرسیدن  . خواهرم بخاطرش کمش کرد ولی باز اون قبول نمیکرد . تو اون جلسه موافق های ازدواجشونم مخالف شدن.. ب اصرار خواهرم دوباره برادرام با پسر جلسه گذاشتن .پسر گفت نه من براش همه کار میکنم.ما سبکمون اینجوریه ک چونه میزنیم .. مارو راهنمایی کنید .چیکار کنیم ..چیکار درسته ..دلمون خوش نیس ب این وصلت ازونور خواهرمو  نمیدونیم چجوری قانع کنیم .لطفا منو راهنمایی کنید

0
ناشناس 3 سال 1399/2/18 20:01:59 0 پاسخ ها 170 نمایش

پاسخی دهید