دو ساله عقدم ولی شوهرم اقدامی برای تشکیل زندگی و گرفتن خانه نمی کند

پرسش

دو ساله عقدم ولی شوهرم با وجود رابطه عاشقانه ای که داشتیم و بااینکه توانش رو داشته و دارد ولی اقدامی برای تشکیل زندگی و گرفتن خانه نمی کند و هر دفعه بهانه ای اورده توی این مدت، بسیار لجباز مغرور بددهن هست و با خانواده خودش هم سر ارث و پول درگیره و سهم اونا رو خورده.

با خانواده منم سر پول لجبازی دارن ، قبلا از پدرم مبلغی گرفت و الان با وجود اینکه میدونم پول داره ولی از لجبازی پس نمیده.

اوایل که اومده بود هم از من مبلغی که پس انداز داشتم گرفت و سواری خرید اونم نه به اسم من !

یه جور رفتار بیش فعالی هم داره، روی قول و حرفش نمیشه حساب کرد، بدقول و بد حساب هست

الان دو ماهه منزلی اجاره کرده ولی از سر لجبازی با پدرم اون سه قلمی که باید خودش بگیره و از طرفی به خانواده منم بدهکاره و باید خرید کنه انجام نمیده

از من هشت سال کوچکتره چون رابطه ما عاشقانه بود ولی الان به بن بست رسیدم

لطفا راهنمایی کنید

0
ناشناس 3 سال 1399/8/20 20:30:57 0 پاسخ ها 103 نمایش

پاسخی دهید