دیروز با همسرم سر لحن بد صحبت کردنش بحثمون شد

پرسش

سلام من ۲۳سالمه و یک سال و۶ماهه ازدواج کردم و دیروز با همسرم سر لحن بد صحبت کردنش بحثمون شد و بعد از فحشی که بهم داد و سرم داد زد منم عصبانی شدم و جیغ کشیدم سرش و اون منو حلم داد و منم اعصابم خورد شد بهش فحش دادم و حلش دادم و اونم بدتر منو حول داد و کوبید زمین و وقتی خواستم به مادرم زنگ بزنم جلومو گرفت و یکم بعد با موبایلم تماس گرفتم ولی چیزی نگفتم و وقتی مامانم شک کرد گفتم یکم بحثمون شده و وقتی اروم شدم قطع کردم و در اتاق بستم خوابیدم
نمیدونم باید چیکار کنم خیلی ناراحتم

0
ناشناس 3 سال 1399/1/29 6:46:14 0 پاسخ ها 220 نمایش

پاسخی دهید