سلام،برای خواهرم دکتر چند ساله بیماری دو قطبی تشخیص داده و دارو تجویز

پرسش

سلام،برای خواهرم دکتر چند ساله بیماری دو قطبی تشخیص داده و دارو تجویز میکنه
اما مدام داره بدتر میشه و افکارخودکشیو اقدام به خودکشی داره
فقط۲۱ سالشه باهوشو خوشکله تورو خدا بگید باید چیکار کنیم😭

0
ناشناس 2 سال 1399/11/11 5:27:31 0 پاسخ ها 35 نمایش

پاسخی دهید