سلام ببخشید اگر بدون که پدرم با خانوم دیگه ایی در ارتباطه باید چیکار ک

پرسش

سلام ببخشید اگر بدون که پدرم با خانوم دیگه ایی در ارتباطه باید چیکار کنم به مادرم بگم یا خودم کاری بکنم ؟

0
Pouya 4 ماه 0 پاسخ ها 59 نمایش

پاسخی دهید