سلام ببخشید اگر بدون که پدرم با خانوم دیگه ایی در ارتباطه باید چیکار ک

پرسش

سلام ببخشید اگر بدون که پدرم با خانوم دیگه ایی در ارتباطه باید چیکار کنم به مادرم بگم یا خودم کاری بکنم ؟

0
Pouya 3 سال 1399/3/14 16:01:03 0 پاسخ ها 118 نمایش

پاسخی دهید