سلام خانم دکتر من امشب اتفاقی رفتم دم حموم تا به پسر ۱۴ ساله بگم زود ب

پرسش

سلام خانم دکتر من امشب اتفاقی رفتم دم حموم تا به پسر ۱۴ ساله بگم زود بیاد بیرون اما با صحنه ای بدی روبه رو شدم دیدم الت جنسی بلند و دورش پر کف ترسیدم نکنه که داره کار بدی میکنه میشه بهم راهنمایی بدید ممنون میشم

0
۲۷۲۳۲۱ 3 سال 1399/7/20 22:17:47 0 پاسخ ها 167 نمایش

پاسخی دهید