به اشتباه به بنده خیانت کرد

پرسش

سلام خدمت شما عزیزان بنده پانزده ساله ازدواج کردمویک دختر هفت ساله دارم کنارهم بالا وپایین زندگی رو گذروندیم همسرم مرد بسیار خوبی است مهربان شریف وهرچه بگویم کم است اما شش سال پیش بعد تولد فرزندم به اشتباه به بنده خیانت کرد و وقتی متوجه شدم اورابخشیدم اما طرف بسیار وابسته وپیله شده بود هرازگاهی برای همسر بنده مزاحمت ایجاد کرد ورابطه انها باز از سرگرفته میشد وخودش با چشمهایی مرا متوجه رابطشون میکرد وهربا همسرم با ترسی که بعدها متوجه شدم سعی درحل مسله داشت زمانیکه ان خانم برای بنده مزاحمت ایجاد کرد متوجه شدم از همسرم فیلم داره وبه بهانه های مختلف اوراتهدید میکند ودراخر من همسرم را هرچند با دعوا وبحث وکشمش فراوان بخشیدم وزندگی دوباره مث روز اول شد ومن سعی کردم دیگه دنبال اون مسایل نباشم الان حدود سه یا چهارسال از اون قضایا میگزره وچند وقت اخیر خانمی به بهانه تعلیم توسط بنده به من زنگ میزد وهربار قصد داشت بنده را ملاقات کند ومن میگفتم بیا محل کارم اما ایشان نمیامد چندین بار بهم زنگ زد باهمان بهانه تا امشب پیامی به من داد که همسرت بازم داره به تو خیانت میکنه وتو اصلا نمیدونی وبه فهانه های مختلف میره بیرون وتو رو میپیچونه منم بهش پیام دادم زنگ میزنم دوستانه صحبت کنیم اما زنگ زدم حواب نداد اشتباه کردم همسرم اومد با روی باز با اوبرخورد کردم و دراخراو راتهدید کردم که ال میکنم وبل و همسرم جویا شد من هم گفت یک نفر پیام داده واینو گفته ومن هم ته تو شو درمیارم همسرم قسم خورد وجان بچه ومن وابراز کرد که توهرچی بگی درست ومیدونم حرف منو باور نمیکنی و….حالا از شما مشاوره میخام چکارکنم ایا مث دفعه قبل ببخشم واین به معنی دست کم گرفتن خودم نیست ویا اینکه برم دنبال حقایق چکارکنم اصلا چطور مدیریت کنم؟؟خواهشا راهنمایی کنید ممنونم

0
خسروی 3 سال 1399/1/2 19:12:42 0 پاسخ ها 133 نمایش

پاسخی دهید