بایه حرف بدزوداسترس میگیرم

پرسش

سلام خوبین خسته نباشین موضوع درمورد ترس واضطرابه ناخودآگاه میاد بهم چن هفته ذهنم درگیر میشه نمیتونم شبهاباارامش بخوابم صبح زودپامیشم تهوع وسردردمیگیرم اشتهامم کورمیشه ازگلوم چیزی پایین نمیره بایه حرف بدزوداسترس میگیرم شونه هام وپشت سرم بی حس وسوزن سوزن میشه ممنون میشم کمکم کنین🌹🌹

0
مینایی گناه 3 سال 1398/12/18 14:19:22 0 پاسخ ها 108 نمایش

پاسخی دهید