سلام. دختر من ۵ سال و ۵ ماهشه خیلی دوست داره خواهر و برادر داشته باشه.

پرسش

سلام.

دختر من ۵ سال و ۵ ماهشه خیلی دوست داره خواهر و برادر داشته باشه. همش میگه من با کی بازی کنم. البته از بس مادر بزرگش میگه یاد گرفته.

نمیدونم داشتن یه بچه دیگه درست یا نه. مادرم میگه نیار . خودم خیلی امید به آینده ندارم. از بس شرایط هر روز سخت تر میشه. نگرانم. اعصابم خورده.

نمیدونم چیکار کنم. میترسم دیگه دیر بشه.

0
ناشناس 2 ماه 0 پاسخ ها 39 نمایش

پاسخی دهید