سلام دوستم با مرد ۵۰ ساله دوست شده و خودش ۱۸ سالشه حالا فهمیده پیرمرده

پرسش

سلام دوستم با مرد ۵۰ ساله دوست شده و خودش ۱۸ سالشه حالا فهمیده پیرمرده با خواهرش رابطه داره مگ حس مکنم بهم خیانت شده چطور کنار بیام؟؟

0
ناشناس 2 سال 1399/10/6 10:36:32 0 پاسخ ها 83 نمایش

پاسخی دهید