سلام دوستم با مرد ۵۰ ساله دوست شده و خودش ۱۸ سالشه حالا فهمیده پیرمرده

پرسش

سلام دوستم با مرد ۵۰ ساله دوست شده و خودش ۱۸ سالشه حالا فهمیده پیرمرده با خواهرش رابطه داره مگ حس مکنم بهم خیانت شده چطور کنار بیام؟؟

0
ناشناس 3 هفته 0 پاسخ ها 64 نمایش

پاسخی دهید