دوستم عاشق پسرعموم شده

پرسش

سلام دوستم عاشق پسرعموم شده ٢ ساله بمن نمیگفت اما ب پسرعموم ابراز علقه کرده فامیلی دورم داری اما پسرعموم ردش کرده ام دوس نداشته دلشو بشکنه اینم ب شدت افسرده شده همش گربه میکنه ١۶ سالش من ١٨ سالمه پسرعموم ٢٠

هرشب شده کارش گریه  میگفت یکی ودوست دارم اما نمیگفت پسرعموتع تا بلاخره بهم گفت ک پسرعموتو دوس دارم  ینی من خودم بهش فهموندم ک میدونم من …بعد این همش گریه میکنه دیوونع شدع ب شدت دوسش دارم من ویکار کنم میهام بهش کمک کنم?

0
yasamnrh 3 سال 1398/12/28 21:44:07 0 پاسخ ها 191 نمایش

پاسخی دهید