سلام دکتر خوبید ؟ برای تنها خوابیدن و تنها ماندن و…درد زیادی برای غل

پرسش

سلام دکتر خوبید ؟

برای تنها خوابیدن و تنها ماندن و…درد زیادی برای غلبه به ترسم میکشم.آیا هرچقدر هم این دردهارا تحمل کنم،آسیبی نمی‌بینم ؟

0
Amirmzgh 5 ماه 1401/6/21 15:26:33 0 پاسخ ها 5 نمایش

پاسخی دهید