من از لحاظ روحی بسیار مچاله هستم

پرسش

سلام من ٣۴ ساله هستم و تقریبا یکساله با پسری هم سن خودم در کلاسی اسنا شدم که ظاهرا با چیزی که من میخواستم مطابقت داشت، از لحاظ تحصیلی و فاکتورهایی که در زندگی بهشون اهمیت میداد ، ولی در این یکسال خیلی نمیتونستیم باهم ارتباط موثر داشته باشیم و اصلا دلیلش رو نمیدونم خیلی از خودش نمیگفت و نمیتونستم رابطه با معنایی داشته باشم خیلی تنهام میگذاشت و حتی رفتارهای مسکوک از خودش نشون میداد و روزی هم با جواب ندادن تماسهایم رابطه تقریبا منحل شده بود تا اینکه بعد ۵ ماه برگشت و بسیار عدرخواهی و التماس که ا امه بدیم و من خواستم ی جلسه بیرون ببینمش بعد نظرم رو خواهم داد و بعدش دو روز بعدش بخاطر پنهانکاریهایی که میکرد و من متوجه شده بودم گفتم که نمیخوام ادامه بدم با وجود اینکه بسیار دوسش داشتم و ددر این حین ایشون از طریق اینستاگرام با دوست صمیمی بنده سروع به ایجاد رابطه میکنن و من به ذریقی متوجه میشم که این خانم مشکلات در رابطه ما ایجاد میکرده و میکنه تا ایشون رو از من جدا کنه و خودش وقل شه، ددر این کشمکشها اقا برگشته و میخواد با من ادامه بده و من از لحاظ روحی بسیار مچاله هستم، از طرفی خیانت ایشون از طرفی خیانت و دروغهای دوستم را نمیتونم هضم کنم و اقا تلاش میکنه رابطه رو درست کنه، من اعتمادم بطور کل از بین رفته و همش ترس و نگرانی و اصطراب که با اون خانم در رابطه ایت، من چه عکس العملی باید نشون بدم و چه طور چیزهاایی که فهمیدم را بهش بگم اقلا بگ یا نگم؟ چی بگم که متوجه اصل قضیه بشم ، البته بسیار زرنگ و باهوش هست در مخفیکاری🙏

0
ناشناس 3 سال 1398/12/18 14:58:15 0 پاسخ ها 132 نمایش

پاسخی دهید