من 14سال پیش عقد و 7 ماه بعدش ازدواج کردم

پرسش

سلام من 14سال پیش عقد و 7 ماه بعدش ازدواج کردم از ماه دوم عقدشوهرم دچار فشار بزرگ مالی بودخانواده حنایتش نکردند ومن بخاطرعلاقه خدا و اینکه کسی رو نداشت پشتش واسادم تا6سال بعدگفت تموم شده 7 ماه میگفت برو تا مشکلانم دو حل کنم و نتی نمیومدحالمو بمرسه یبار4 سال وایادم که کرایه نده و کمکش بشه گفت تموم شده بعدگفت بریم زیر یه سقف باشیم خودمم از دل و جون براش گذاشتم راهنمایی بی توقعی محبت حساب و کتاب هدفمندی مشاوره و درآمدزایی فوق تصورکمکش کردم نیتم نجاتش بود بعد 5سال بچه دار شدیم یکو چندماه بود دخترم که برادرم گفت بدهکاره فهمیدمبیش از 600بدهکاره در صورتیکه روز اول 30میلیون بود بابت سودی وعیره اب شدیم و تا150 یا بیشتر داده بودیم حالا اینهمه و بایه بچه کوچیک گفت خانواده م کمک می کنند یک سال و نیم بعدشم واسادم کمک خاصی نشد 14سال پنهان کاری اونم منی که میخواستم کمکش کنم وبارهاخودم رو نشون داده بودم پول و توجه روحی و هر ثانیه کمکش بودم رو به من نگفته بود میگفت خواستم ولم نکنی یا بیشترناراحت نشی خانواده تاحس مسئولیت ندارند اونا حتی توجه عاطفی به من نمیکردندکه پشت بچه شون بودم حالا اومدم برا طلاق چون پول میش خونه رو بدون مشورت بعدقبول600 برای 20میلیون بهم نگفت و دوماهه اینجام به غیر هرازگاهی پیام و اینهمه فشار روحی نیومدبرا عذرخواهی یا یه بزرگتر بگه بریم خونه پدرم تا مشکلاتم حل شه با تمام علاقه دخترم بهش بسختی بخودم اومدم اما حالم از اینهمه دروغ بزدلی برا زندان یا تلاشهای منورو ندید گرفتن وابرو وآینده دخترم روبازی گرفتن بهم میخوره میش هرکسی دست درازکرده بوده حالا میگه عوض شدم نفهمیدم منم پرونده دادگاهی تشکیل دادم و500 بدهی داره صدشو برادرش قبول کرده چون یکیش مردهمسایشون بوده اصلا اعتمادبه رفتار و قولهاش ندارم دخترم دوسال. نبمه ست پدرش ر هم دوست داره خودشم میگه طلاق نمیدم بفرماییدچیکار درسته خیلی دوست داشتم نتیجه تلاش هام رو ببینم خیلی ناراحتم با آبرو. عمر واحساسم بازی شده؟بعضی ها میگن نرو اگر همه مسائل رو حل کردخودش رو نشون داد بعد برو خانواده ام که کلا میگن تمومش کن این عوض نمیشه دخترت آینده داره بفرمائید چیکار کنم؟ بسیار ممنونم.

0
نازی 3 سال 1398/10/27 19:09:06 0 پاسخ ها 165 نمایش

پاسخی دهید