همیشه ترس دارم واسترس و اظطراب

پرسش

سلام.همیشه ترس دارم واسترس و اظطراب.تازمانی که مشغول کاری هستم سراغم نمیاد همینکه بیکارنشستم میاد سراغم و نمیتونم کنترلش کنم.الان هم تیک دارم ونمیزاره بخوابم تا صبح همینطور تیکه میاد و سرم میسوزه.ورزش هم میکنم راه چاره چیه که ترس و دلهره سراغم نیاد

0
ناشناس 8 ماه 0 پاسخ ها 99 نمایش

پاسخی دهید