ما نمی توانیم این بچه راوارد زندگی خودمان کنیم و مادرش هم شکایت کرده که بچه را نمیخواهد

پرسش

سلام،وقت بخیر،بنده 5سال ازدواج کردم،همسر ازازدواج اولش یک پسردارد که درحال حاضر۱۱سال دارد،موقعی که ما ازدواج کردیم خانواده همسر با ازدواجش مخالف بودند ودراین ۵ سال از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند که زندگی مارابهم بزنند.همسر زن اولش را۶سال است طلاق داده که اون خانم مسئولیت بچه راتا۸سالگی قبول کرده بود وچندماه بعدازطلاقش ازهمسرم ازدواج کرد و شوهردومش راهم سرکیسه کرد ودوسال نشده طلاق گرفت  وموقع ازدواج ما زن اولش شوهر داشت،دراین چندسال شوهرم کلیه هزینه های فرزندش راپرداخت کرده اما بارها شکایت میکند ومیگوید که نفعه فرزندش رانگرفته وهمسراول وپدر شوهرم اجازه ندادند که ما بچه رابگیریم،پدرشوهرم از روز اول گفت هرکاری میکند که این بچه پیش مانیاید،از یک طرف به زن اول شوهرم فحش وناسزا میدهد وازطرفی هرکاری که اون زن میگوید همان کار رامیکند واز هیچ توهینی به پسرش که همسرم هست حتی برخورد فیزیکی دریغ نمیکند،ه روز یک شکایت ،حالا که از عهده این بچه برنمی آیند یکروز زن سابقش وهفته بعد پدرش شکایت میکنند که این بچه باید باپدرش زندگی کنه،فاصله شهری که ماسکونت داریم تا خانواده همسرم وزن اولش حدود۷۰۰کیلومتراست،بچه تعادل روانی ندارد وشرایط وفرهنگ زندگی ما با زن اول همسرم خیلی تفاوت دارد وبچه سرکش است ونا آرام وبیش فعال است،ما نمی توانبم این بچه راواردزندگی خودمان کنیم چون میدانیم فقط هدف خراب کردن زندگی ماهست وخود بچه هم حاضرنیست  بامازندگی کند ومیخواهد بامادرش زندگی کند ومادرش هم شکایت کرده که بچه رانمیخواهد،بنظرشما چکارکنیم،سپاسگزارم

0
ناشناس 3 سال 1399/3/11 14:29:36 0 پاسخ ها 173 نمایش

پاسخی دهید