من ۱۷سالمه اون ۲۱ مدت اشنایی سه سال

پرسش

سلام  لطفاکمکم  کنید….

الان من ۱۷سالمه اون ۲۱مدت اشنایی سه سال وه تنها مشکلی که داریم تو این سه سال میگفت تورو نمیخوام ازاین حرفا ولی سه سال منو الافه خودش کرد هی امیدواری میداد هی می کشید عقب یه گاه میگفت به خاطر مادر یه گاه میگفت اصلا مادرم مهم نی بعدشم من خواستگارایی زیادی رو رد کردم به خاطر اون یعنی نمیزاشت که جواب بدم تا میخواستم جواب بدم منو باز امید وار میکرد وه حتی من به پسر خالمم جواب دادم ولی اون کاری کرد که پسر خالمم گفتم نمیخوام وه الانم باز میگه نمیخوام

0
ناشناس 3 سال 1398/10/20 18:46:21 0 پاسخ ها 140 نمایش

پاسخی دهید