مشکل و یا پرسش روانشناسی خود را اینجا بنویسید و ما پاسخ آنرا برای شما

پرسش

مشکل و یا پرسش روانشناسی خود را اینجا بنویسید و ما پاسخ آنرا برای شما خواهیم نوشت شایدافسردگی و استرس مشکلات زیادی دارم

0
aliyazdani 8 ماه 0 پاسخ ها 50 نمایش

پاسخی دهید