بعد از 20 سال زندگی مشترک

پرسش

 .من بعد از 20 سال زندگی مشترک با همسرم هنوز نتوانستم او را راضی نگه دارم و بااینکه خودم کارمندم و 3 بچه دارم و همه کارهایم را خودم انجام میدهم حتی در نگهداری بچه ها نیز کمکی به من نکرده تا بزرگ شدند باز هم ان رضایتی که باید داشته باشد را ندارد و می گوید هر چه من میگویم گوش بده در صورتی که نظرات سنجیده ای ندارد. مانده ام چکار کنم لطفا مرا راهنمایی بفرمائید.

0
زهره 4 سال 1398/12/19 10:30:45 0 پاسخ ها 129 نمایش

پاسخی دهید