مشکل و یا پرسش روانشناسی خود را اینجا بنویسید و ما پاسخ آنرا برای شما

پرسش

مشکل و یا پرسش روانشناسی خود را اینجا بنویسید و ما پاسخ آنرا برای شما خواهیم نوشت

با پدر و مادرم مشکل دارم عقایدم نمیپذیره من یک دختر نو جوانم و حس میکنم در جامعه حقوق کمی دارم نسبت به همه چی حس پوچی دارم من کمی استقلال میخواهم ک ندارم همش به من گیر میدهند و باید حرف بقیه را گوش کنم و خودم سرکوب شوم نمیگویم خودم عقلم کامل است و کاملا بال غم ولی تا حدودی ک باید حق تصمیم گیری داشته باشم من میفهمم یک نوجوان در دوران چه بحران هایی دارد و من با برخی از آنها رو به رو هستم ولی باز هم فکر میکنم نو جوان ها در جامعه ما اذیت میشوند من عاشق نویسندگی و کتاب خواندنم ولی مدتی است که به قدری با خودم و بقیه درگیرم ک نمیتوانم استعداد هایم را به اوج بکشانم واقا از این دنیای پوچ و پر کشمکش خسته ام

0
سحر 3 سال 1399/2/2 14:01:24 0 پاسخ ها 69 نمایش

پاسخی دهید