مشکل و یا پرسش روانشناسی خود را اینجا بنویسید و ما پاسخ آنرا برایسلام

پرسش

مشکل و یا پرسش روانشناسی خود را اینجا بنویسید و ما پاسخ آنرا برایسلام حال شما ببخشید بنده یه دروغ بزرگ به بابا و مامانمم.گفتم خیلی دوست داشتم همه بم توجه کنن و برا اینکه به مدرسه نرم خودم رو به مریضی زدم برای همین رفتیم دکتر گفت که استرس داری از این حرف ها خودم رو به تشنج زدم چون اون موقع دوست داشتمبم توجه بشه نمیدونم الان با این عذاب وجدان چی کار کنم؟ شما خواهیم نوشت

0
ناشناس 2 سال 1399/10/5 19:31:27 0 پاسخ ها 59 نمایش

پاسخی دهید