منو دوست داره اما بارها ازش دروغ شنیدم و گاهی هم منو تو رابطه پیچونده

پرسش

سلام، من مدت ١ ساله با یکی وارد رابطه شدم که خیلی دوستش دارم، اون هم منو دوست داره اما بارها ازش دروغ شنیدم و گاهی هم منو تو رابطه پیچونده اما از احساساتش باخبرم و میدونم منو دوست داره، اما کارهای عجیبی میکنه غرور داره،گاهی تهمت میزنه خیلی حساسه و گاهأ دروغ میگه، از یه طرف یه دوست صمیمی ده ساله دارم که عین این ده سال به من کنک کرده و دوستم داره و خیلی مثبت و پایبنده، خانواده دار و محترمه، اما من بهش احساس ندارم مخصوصا حس جنسی و کنار هم بودن، و اینکه ظاهر معمولی تری هم داره_ اما خیلی مثبت و متعهده_ گیر کردم تو انتخاب اینکه اون اقا بعد از ازدواج ممکنه باز هم خیانت کنه و دروغ بگه اما من عاشقشم . و اینکه با خاستگار مثبت و متعهد و ثابت شده م ازدواج کنم و احساساتم رو سرکوب کنم تا زندگی عادی و سالمی داشته باشم

0
ناشناس 3 سال 1399/3/16 12:51:16 0 پاسخ ها 158 نمایش

پاسخی دهید