من از وقتی که فهمیدم به هرچیزی که فکر کنم بهش انرژی میدم و وارد زندگیم

پرسش

من از وقتی که فهمیدم به هرچیزی که فکر کنم بهش انرژی میدم و وارد زندگیم میکنمش. ناخودآگاه فکرم به چیزای منفی مثل بیماری و …میره و این منو آزار میده و فکرمو خیلی درگیر کرده اضطراب اینکه نکنه فردا به ی بیماری مبتلا بشم رو دارم

0
ناشناس 3 سال 1399/2/17 21:27:24 0 پاسخ ها 76 نمایش

پاسخی دهید