من افسردگی شدید دارم ولی نمیدونم چجوری باید به خانواده ام بگم

پرسش

من افسردگی شدید دارم ولی نمیدونم چجوری باید به خانواده ام بگم

0
تکتم 2 سال 1399/1/30 22:09:55 0 پاسخ ها 145 نمایش

پاسخی دهید