من به شدت افسردم

پرسش

من به شدت افسردم. و توان پرداخت مشاوره رو ندارم. جایی رو سراغ داریم من چند جلسه برم.

0
ناشناس 2 سال 1398/12/20 13:17:42 0 پاسخ ها 133 نمایش

پاسخی دهید