من دختری ۲۶ ساله هستن در سن ۱۹ سالگی به طور سنتی عقد کردم ولی قبل از ا

پرسش

من دختری ۲۶ ساله هستن در سن ۱۹ سالگی به طور سنتی عقد کردم ولی قبل از ازدواج جدا شدیم ولی اون چند ماه بدترین روزای زندگیم بود و همه ش دعوا داشتیم و من از همون هفته و ماه اول پشیمون شدم گفتم هیچ حسی ندارم بهش ولی بزرگترا همه گفتن ادامه بده وادامه دادم و اخرش این شد ، از اون به بعد تا چند سال از ازدواج متنفر شدم هرکس که ازدواج میکرد فکر میکردم بد بخت شده ولی الان میبینم نه هگه هم بدبخت نشدن و خیلی هم خوشبختن الان میخوام ازدواج کنم خیلی خیلی هم خواستگار داشتم ولی نتونستم چند جلسه که حرف دم یا اونا رفتن زا کسی هگ که اصرار داشت من نتونستم جلو برم به خصوص وقتی جدی تر میشد و طرف ابراز علاقه میکرد من بیشتر پس میزدم چون هنوز به شدت اون علاقه من نبودم و میترطیدم اون کابوس تکرار بشه همزمان از تنهایی هم رنج میبرم دیگه نیازام با پدر و مادم نمیخونخ تک فرزندم خیلی هم تنهام اونام ارزوشونه ازدواج کنم خودمم میخوام ولی نمیتونم چیکار کنم ؟ کمکم کنید

0
... 3 سال 1399/4/27 13:30:14 0 پاسخ ها 142 نمایش

پاسخی دهید