من در مسائل کاری، دفاع کردن از خودم در مواقع اتهام زنی دیگران دچار استرس شدید می شوم

پرسش

من در مسائل کاری، رو به رو شدن با رئیسم،اشتباه کردن در کار، انجام کارهای سخت، دفاع کردن از خودم در مواقع اتهام زنی دیگران دچار استرس شدید می شوم، و ذهنم را درگیر میکنه

0
حیدر 3 سال 1399/2/25 15:42:27 0 پاسخ ها 150 نمایش

پاسخی دهید