افسردگی پیدا کردم

پرسش

من کمالگرام قبلا مشاوره رفتم ولی هیچ کدوم راه حل ارائه نکردن واقعا زندگیم برام سخت شده افسردگی پیدا کردم خودما با هر کسی مقایسه میکنم مسائل کوچیک بزرگ جلوه میدم همیشه ترس از این دارم که شکست بخورم مورد قبول واقع نشم یا دوست داشته نشم

0
sahar_fff 3 سال 1398/12/19 19:50:31 0 پاسخ ها 146 نمایش

پاسخی دهید