میخام فراموشش کنم چطور میتونم با این موضوع کناربیام

پرسش

سلام من دختری 25ساله پارسال یه خواستگار باشرایط متولد67وتحصیلات لیسانس بادرامدخوب وظاهر مناسب ازنظرخودم وشرایطی مثل خانواده خوب,شخصیت پسرهم ادمی اروم وسربه زیر ,باعرضه باخانوادش برامرخیراومدن منزل ما ولی پسره تومجلس خواستگاری نیومدبامن حرف بزنه وباگفتن بعدن زنگ میزنیم رفتن البته بگم قبلا ازاینکه پسره باخانوادش بیاد مادروخواهرش اومده بودن بعدن اجازه گرفتن همراه پسرشون بیان حالا من باگذشت ی سال هنوز ازیادم نرفته ومیخام فراموشش کنم چطورمیتونم بااین موضوع کناربیام انگارذهنم هی درگیراینه که چرا پسره بامن حرف نزد ورفتن ؟

0
ناشناس 3 سال 1399/3/10 10:21:41 0 پاسخ ها 111 نمایش

پاسخی دهید