نیاز به مشاوره و انسانی معتمد و معتقد و توانمند دارم چون به پوچی رسیدم لطفا راهنماییم کنید

پرسش

ده ساله بهترین دکترهای روانپزشک و روانشناس و مشاوره رفتم و هیچ نیجه ای نگرفتم و در اخر به این نتیجه رسیدم خودم بهترین راهنما و تصمیم گیرنده هستم ولی در حال حاضر شدیدا نیاز به مشاوره و انسانی معتمد و معتقد و توانمند دارم چون به پوچی رسیدم لطفا راهنماییم کنید

0
معصومه پاکدل 4 ماه 0 پاسخ ها 100 نمایش

پاسخی دهید