همسرم تو گروه با دختری مخفیانه چت میکرد

پرسش

همسرم تو گروه با دختری مخفیانه چت میکرد یه روز رفتم رو سرش و فهمیدم خیلی بهم ریختم اصلا ازش توقع نداشتم خودش پشیمونه قول داده اما من بهش بی اعتماد شدم همش فک میکنم چیزی رو داره ازم مخفی میکنه دیگه نمیتونم حرفاشو باور کنم تا یه چیزی میشه یاد کارش میفتم عصبی میشم همش به روش میارم حس خوبی ندارم فک میکنم دیگه دوستم نداره یه بچه یکساله با کلی نذر و نیاز ازش دارم باید چکار کنم

0
ناشناس 3 سال 1399/2/28 22:20:21 0 پاسخ ها 132 نمایش

پاسخی دهید