همسرم سر هرچیز کوچیکی خیلی شدید کتکم میزنه و بعد چند دقیقه عذاب وجدان میگیره

پرسش

من ۲ ساله ازدواج کردم و یه دختر ۹ ماهه دارم همسرم سر هرچیز کوچیکی خیلی شدید کتکم میزنه و بعد چند دقیقه عذاب وجدان میگیره و ناراحت میشه نمیدونم بااین رفتارش چیکار کنم نمیتونم باهاش حرف بزنم

0
ناشناس 3 سال 1399/3/16 14:07:24 0 پاسخ ها 138 نمایش

پاسخی دهید