همسر موقع عصبانیت هیچ کنترلی روی رفتارش نداره

پرسش

همسر موقع عصبانیت هیچ کنترلی روی رفتارش نداره تا حدی که وقتی عصبانی میشه بچه پنج ماهه مون رو پرت می کنه من از این رفتار می ترسم

0
ناشناس 3 سال 1399/3/1 20:33:49 0 پاسخ ها 154 نمایش

پاسخی دهید